Kolo jako benefit pro vaše zaměstnance

A

Služební kolo

Kolo je využíváno zaměstnanci  pro výkon pracovní činnosti zaměstnanců zaměstnavatele. Jedná se  o kolo, které nebude přiděleno konkrétnímu zaměstnanci a nemělo by být využíváno pro cesty do práce a z práce. Měla by být zaparkována v prostorách zaměstnavatele, kde si je mohou zaměstnanci vyzvednout a použít pro pracovní účely. Tato kola pak není možné používat o víkendech či po pracovní době k soukromému užití. Typickým klientem je například pošta, kurýrní společnosti, továrny či podniky  s více závody, společnosti zajišťující ostrahu velkých areálů, atd.  

Zdanění

 • Využití kola nepředstavuje zdanitelný příjem pro zaměstnance (jedná se o pracovní pomůcku).
 • Možnost uplatnění nároku na odpočet DPH v plné výši.
 • Leasingové splátky jsou 100% daňově uznatelným nákladem.
B

Kolo k soukromému užití 

Jedná Kolo je poskytnuto zaměstnanci k soukromému užití (jízdy o víkendech, cesty do práce a z práce). Jedná se o kolo, které si vybere sám zaměstnanec a nebude jej přenechávat do užíváním jiným zaměstnancům. 

Zdanění

 • Kolo je možné považovat za sportovní a tělovýchovné zařízení a jeho dlouhodobý pronájem zaměstnanci (přenechání do  užívání) je možno považovat za plnění osvobozené od daně na straně zaměstnance. Zaměstnanec se nesmí stát vlastníkem kola po dobu nájmu.
 • Podmínkou je, že na straně zaměstnavatele bude účtováno jako nedaňový náklad.
 • Není možnost uplatnit nárok na odpočet DPH
 • Částka leasingových splátek může být považována za část odmě ny vyplacené zaměstnanci v nepeněžní formě. V takovém případě poskytnutí kola zaměstnanci nebude pro zaměstnavatele před stavovat dodatečný náklad.
 • V porovnání s poskytnutím peněžní odměny ušetří jak zaměstna nec (26% z výše splátky), tak zaměstnavatel (8,4% z výše splátky), pro kterého úhrada leasingové splátky na rozdíl od mzdy nebude podléhat odvodům pojistného na SZ a ZP, nebude však představovat daňově uznatelný náklad. Výpočet viz tato brožura
C

Kombinace

Kolo je poskytnuto zaměstnanci zaměstnavatelem k pracovnímu užití, může jej však využívat i k soukromému užití (jízdy o víkendech, cesty do práce a z práce). V těchto si zpravidla vybere kolo sám zaměstnanec a nebude se o něj dělit s ostatními zaměstnanci. 

Zdanění

 • Poměr leasingové splátky odpovídající použití pro pracovní účely bude mít dopady viz varianta SLUŽEBNÍ KOLO.
 • Poměr leasingové splátky odpovídající použití pro soukromé účely bude mít dopady viz varianta KOLO K SOUKROMÉMU UŽITÍ.
 • Možno nastavit dle GPS monitoringu v kolech a každý měsíc sta novit poměr soukromého a firemního užívání a dle toho účtovat na straně zaměstnavatele.
D

Výhodná nabídka pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky

Zaměstnavatel se angažuje ve zprostředkování výhodné nabídky pořízení kol či elektrokol svým zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům, a to například formou zveřejnění na intranetu, zasláním newsletteru a jiným vhodným způsobem.  Nabídka může obsahovat slevu, na kola, příslušenství, dopravu zdarma atd. Zaměstnanec sám uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o dlouhodobém pronájmu s naší společností. 

Zdanění

 • Hodnota slevy představuje zdanitelný příjem zaměstnance.
E

Vnitropodniková cafeterie

Zaměstnavatel se angažuje ve zprostředkování výhodné nabídky pořízení kol či Zákon o daních z příjmů umožňuje v případě poskytnutí kola či elektrokola zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému užívání, za předpokladu účtování nákladů takto vynaložených jako nákladů daňově neuznatelných, osvobodit příjem z poskytnutí kola na straně zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob. Takovýto příjem zaměstnance zároveň nepodléhá ani odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Poskytnutím kola zaměstnavatelem zaměstnanci, na místo výplaty mzdy a následné úhradě kola zaměstnancem napřímo z již zdaněných prostředků zaměstnance, tak mohou jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel ušetřit nemalé finanční prostředky.

Zdanění

 • V případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o poskytnutí části odměny ve formě možnosti využívat kolo či elektrokolo poskytnuté zaměstnavatelem, je možno dosáhnout výše zmíněných úspor, a to ve výši 26% na straně zaměstnance a 8,4% na straně zaměstnavatele.